Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 09.10.2015
Дата публікації 04.09.2015 17:19:34
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А
Керівник* Бакакін Олександр Андрійович - Директор. Тел: (044) 272-42-46, (044) 272-42-48
E-mail* aleksandr.bakakin@altana-capital.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ» (далі – Товариство) (ідентифікаційний код 37841754, місцезнаходження: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: 09 жовтня 2015 року о 13:00 год. Місце проведення позачергових Загальних зборів: Україна, м. Київ, провулок КИЯНІВСЬКИЙ, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів. Час початку реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: 09 жовтня 2015 року о 12:00 год. Час закінчення реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: 09 жовтня 2015 року о 12:45 год. Місце реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: Україна, м. Київ, провулок КИЯНІВСЬКИЙ, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів - 05 жовтня 2015 року станом на 24-00 годину. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Про зміну найменування Товариства. 4. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. 5. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення позачергових Загальних зборів за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А, 6 поверх з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення позачергових Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Бакакін Олександр Андрійович. Телефони для довідок : (044) 272-42-46, (044) 272-42-48. Директор ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» О.А. Бакакін 04.09.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Бакакін Олександр Андрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.09.2015
(дата)