Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 07.10.2013
Дата публікації 08.10.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "АСГАРД ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 83015,м. Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, буд. 102
Керівник* Пшеничкін Євген Володимирович - Директор. Тел: 0623434574
E-mail* 37841754@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37841754
1.4. Місцезнаходження емітента: проспект Богдана Хмельницького, буд. 102, місто Донецьк, Ворошиловський р-н., Донецька область, 83015
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0623434571
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 37841754@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://37841754.smida.gov.ua/
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Згідно з Протоколом Наглядової ради № 1 від 07.10.2013 року, було вирішено:
1. Відкликати з посади Директора Товариства Пшеничкіна Євгена Володимировича з останнім робочим днем 07.10.2013 року. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 11.08.2011 року.
2. Розірвати трудові правовідносини з Пшеничкіним Євгеном Володимировичем за угодою сторін.
3. Обрати з 08.10.2013 року Бакакіна Олександра Андрійовича Директором Товариства. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
4. Затвердити умови контракту з Директором Товариства Бакакіним Олександром Андрійовичем.
5. Доручити підписати контракт з Директором Товариства Бакакіним Олександром Андрійовичем одноособовому члену Наглядової ради Товариства Джерхоян Дарії Юріївні.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Директор ___________________________ Пшеничкін Є.В.
м.п.
07.10.2013 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Пшеничкін Євген Володимирович