Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата здійснення дії: 29.04.2013
Дата публікації 29.04.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "АСГАРД ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 83015,м. Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, буд. 102
Керівник* Пшеничкін Євген Володимирович - Директор. Тел: 0623434574
E-mail* 37841754@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «АСГАРД ХОЛДИНГ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37841754
1.4. Місцезнаходження емітента: проспект Богдана Хмельницького, буд. 102, місто Донецьк, Ворошиловський р-н., 83015
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0623434574
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 37841754@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://37841754.smida.gov.ua/
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
2. Текст повідомлення
Згідно з Рішенням Операційного управління Фондової біржі ПФТС № 2604/2013/3 від 26.04.2013 р., цінні папери ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» були переведені з Біржового списку до Котирувального списку Фондової біржі ПФТС 2-го рівня лістингу (включені у лістинг). Рішення набуває чинності з 29.04.2013 р. Характеристика цінних паперів: акції прості бездокументарні іменні, номінальна вартість 0,25 грн., 572 000 000 штук, форма існування: бездокументарні іменні. Загальна кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія складає 100% від загального розміру випуску цінних паперів. Дата реєстрації випуску акцій: 03.04.2012, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 45/1/12, державну реєстрацію випуску цінних паперів здійснила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про включення в лістинг Фондової біржі ПФТС цінних паперів емітента було прийняте 26.04.2013 р. директором товариства.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Директор Пшеничкін Є.В.
29.04.2013

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Пшеничкін Євген Володимирович