Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 16.05.2012
Дата публікації 16.05.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Асгард холдинг"
Юридична адреса* 83001,м. Донецьк, вул. Постишева 117, А-3
Керівник* Пшеничкін Євген Володимирович - Директор. Тел: 0623434572
E-mail* 37841754@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з Рішенням Акціонера № 1 прийнятим на Позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Асгард Холдинг», які відбулися 16.05.2012 року, Акціонером прийняте РІШЕННЯ:
1. Відкликати громадянина України Кононова Дмитра Олександровича з посади Голови Наглядової ради Товариства. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 17.01.2011 року.

2. Обрати Головою Наглядової ради громадянку України Джерхоян Дарію Юріївну та надати їй повноваження виконувати функції Наглядової ради Товариства одноособово строком на три роки. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Пшеничкін Євген Володимирович