Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон (044) 277-50-00
Факс (044) 277-50-01
Вид діяльності Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Опис Цінні папери ПАТ "АСГАРД ХОЛДИНГ" включені до Біржового Списку ПФТС без включення до Біржового Реєстру.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ СЕРВІС ГРУП”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 31714676
Місцезнаходження 01135, м. Київ, проспект Перемоги, буд.2, кв.35А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2738
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2001
Міжміський код та телефон (044) 221 81 16
Факс (044) 221 81 16
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ СЕРВІС ГРУП” надає емітенту послуги з перевірки фінансової звітності та підготовки аудиторського висновку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕССЕРА КАПІТАЛ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 35295723
Місцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Горького, буд. 172
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 185119
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.10.2012
Міжміський код та телефон (044) 220-21-58
Факс (044) 220-21-58
Вид діяльності Торговець цiнними паперами
Опис ТОВ "ІК "ТЕССЕРА КАПІТАЛ" надає емітенту посередницькі послуги на ринку цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 20337279
Місцезнаходження 04053, місто Київ, провулок Киянівський, буд. 7А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №294660
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2015
Міжміський код та телефон (044) 272-42-46
Факс (044) 272-42-46
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис З депозитарною установою ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" укладений договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, згідно якого надає емітенту послуги щодо ведення рахунку у цінних паперах, зберігання цінних паперів, обслуговування операцій за рахунком.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, місто Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рішення №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис Депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Депозитарні послуги (депозитарій). Статус Центрального депозитарію надано за Рішенням НКЦБФР №2092 від 01.10.2013р.