Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
03.04.2012 45/1/12 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000138408 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 572000000 143000000 100
Опис Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента в 2014 році здійснювалась на позабiржовому ринку. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не було. Спосіб розміщення: емітент здійснив приватне (закрите) розміщення акцій.