Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПНВІФЗТ «ІОЛАНТА КАПІТАЛ» (код ЄДРІСІ 2331628)) 35093832 04053 80000 Шевченківський м.Київ провулок Киянівський, 7А 44.0723
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 44.0723

_______________

* Не обов'язково для заповнення.