Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДИНГ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 266 145 0000040646
3. Дата проведення державної реєстрації
10.08.2011
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
143000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
70.10Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
82.99Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
69.20Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26005962508413
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н