Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37841754
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “АСГАРД ХОЛДИНГ”
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ “АСГАРД ХОЛДИНГ”
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 83015
Область: Донецька
Район: Ворошиловський
Населений пункт: місто Донецьк
Вулиця: проспект Богдана Хмельницького
Будинок: 102
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0623434574
Номер факсу емітента: 0623434574
Веб-сайт емітента: 37841754.smida.gov.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 20.05.2013
Рішенням ПАТ "Фондова біржа ПФТС" № 2005/2013/2 від 20.05.2013 р., цінні папери ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» були переведені з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку (делістинг цінних паперів). Рішення про делістинг цінних паперів емітента було прийняте 17.05.2013 р. директором товариства.
Рішення про делістинг набуває чинності з 20.05.2013 р. Найменування фондової біржі - ПАТ "Фондова біржа ПФТС", вид цінних паперів - акції, тип ЦП - Акція проста бездокументарна іменна, форма випуску - Бездокументарні іменні, форма існування - Бездокументарні іменні, номінальна вартість 1 ЦП - 0,25 грн., загальна номінальна вартість - 143 000 000,00 грн., кількість цінних паперів, виключених з лістингу - 572 000 000 штук.
Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, виключених з лістингу, до загальної кількості цінних паперів конкретного випуску - загальна кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія складає 100% від загального розміру випуску цінних папері.
Дата реєстрації - 03.04.2012 р., номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - 45/1/12, найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, виключених з лістингу - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Дата, з якої цінні папери більше не в лістингу на фондовій біржі - 20.05.2013, причини їх делістингу - рішення директора товариства, оформлене відповідною заявою емітента, згідно з Правилами ПАТ "Фондова біржа ПФТС".

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п Дія (лістинг/ делістинг або зміна рівня лістингу) Найменування фондової біржі Дата дії Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (тис. грн) Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (шт.) Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (відсотки) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип, форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20.05.2013 ПАТ "Фондова біржа ПФТС" 20.05.2013 акції 143000 572000000 100 03.04.2012 45/1/12 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку акція просто бездокументарна іменна, бездокументарні іменні