Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports
Емітенти

Всі учасники
Емітенти
Реєстратори
Торговці
Зберігачі
Аудитори
Компанії з управління активами
Біржі
Депозитарії
Аннульовані акції
Саморегульовані організації
Уповноважені рейтингові агенства

.


Регулярна інформація (XML)
Квартальна та річна інформація (XML), розміщена емітентами цінних паперів в Загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів.

Особлива інформація (XML)
Особлива інформація (XML), розміщена емітентами цінних паперів в Загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Регулярна інформація
Квартальна та річна інформація, розміщена емітентами цінних паперів в Загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Повідомлення емітентів
Повідомлення, розміщені емітентами цінних паперів в Загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Нерегулярна інформація
Особлива інформація, розміщена емітентами цінних паперів в Загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Архів 2003-2006
Річна інформація, розміщена емітентами цінних паперів в Загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів у період з 2003 по 2006 роки

ЕСКРІН
Квартальна та особлива інформація, оприлюднена у системі ЕСКРІН емітентами акцій та облігацій, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.